Niečo o Džungarskom Škrečkovi

Na začiato si prečítajte niečo o Džungarskom Škrečkovi

- Džungarský škrečok je asi každému chovateľovi škrečkov dobre známy.Sú to spoločenské zvieratá, ktoré vo voľnej prírode žijú v rodinných skupinkách. Môžu sa teda chovať v jednej klietke. Džungarské škrečky sú 7 až 8 cm dlhé a dajú sa rozoznať podľa pruhu tmavej srsti, ktorá sa tiahne od hlavy k chvostu.Ak chcete chovať džungarských škrečkov, môžete sa riadiť radami pre chov zlatých škrečkov okrem jednej alebo dvoch vecí. 

 

Po prvé, je možné chovať viac ako jedného džungarského škrečkav rovnakej klietke bez toho, aby sa pobili. Ale aj tak na ne treba dávať dobrý pozor.Keď sú samičky gravidné, môžu niekedy napadnúť samčekov,a preto sa musia chovať v samotnej klietke.

Po druhé, pretože sú asi o polovicu menšie ako zlaté škrečky, presvedčte sa, či sú mreže klietky dosť husté, inak vám utečú.

A konečne, džungarským škrečkom sa musíte venovať každý deň, aby zostali krotké. Tým sa odlišujú od zlatých škrečkov, ktoré, keď si na vás zvyknú, zostanú krotké.

Nikdy škrečkov nebuďte keď spia! Sú z toho strašne mrzutý a potom aj pištia! Radšej ich cez deň nedávajte do tmy lebo by z toho boli určite popletený!