Hibernácia

 

Hibernácia-zimný spánok

Je to fyziologické prispôsobenie sa živého organizmu nepriaznivým podmienkam prostredia. Ide o mimovegetačné obdobie s nedostatkom potravy ako aj so zníženými teplotami vzduchu.

 

V praxi to znamená, že pulz, dýchanie a teplota sú do značnej mieri spomalené. Takto sa minimalizuje výdaj energie.

Škrečky, ktoré sú chované v chladných podmienkach sa okrem presrstenia môžu uložiť na zimný spánok, ktorý je prerušovaný, aby sa mohli najesť zo svojich zásob.